بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیریت و کارکنان حوزه

عبدالکاظم مجتبی زاده مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

سعید رهسپار رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی

مجید امیدی مسئول دفتر ریاست

علی حق بیان کارشناس مسئول روابط عمومی

محمد یحیائی کارشناس روابط عمومی

صغری اخگری کارشناس حوزه ریاست

رضا فلاحتی متصدی هماهنگی امور دفتر نمایندگی دانشگاه در تهران

صادق عموئی عامل مالی

فرهاد مزین کارپردازمسئول

محمود نبی زاده راننده

نقی عیسی زاده راننده