بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیریت و کارکنان حوزه

بابک توکلی مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

سعید رهسپار رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی

کاظم صرفه جو مسئول دفتر ریاست

علی حق بیان کارشناس مسئول روابط عمومی

محمد یحیائی کارشناس روابط عمومی

صغری اخگری کارشناس حوزه ریاست

رضا فلاحتی متصدی هماهنگی امور دفتر نمایندگی دانشگاه در تهران

محمدحسین اودشا عامل مالی

ناصر قربانعلی نضارپور تدارکات

امین جوینده تشریفات

محمود نبی زاده راننده

نقی عیسی زاده راننده