بستن
FA EN AR RU FR CHI

فرآیندها و شیوه نامه ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
شیوه نامه تالارها - آذر 1400 دانلود (180.8k)
فرآیند درخواست ارسال پیامک گروهی دانلود (2,046.9k)
فرآیند رصد رسانه های برون دانشگاهی دانلود (113.6k)
فرآِِیند درخواست درج مطالب مهم در روزنامه دانلود (1,774.6k)
فرآیند درخواست عکاسی از مراسم و جلسات دانلود (528.5k)
فرآیند درخواست فیلم برداری از مراسم های خاص دانلود (545.0k)
فرآیند درج خبر و اطلاعیه در شبکه های مجازی دانلود (1,814.9k)
فرآیند ارسال جوابیه دانلود (2,398.2k)
فرآیند نشست خبری دانلود (2,504.0k)
فرآیند اطلاع رسانی همایش ها دانلود (1,924.9k)
فرآیند درج خبر در سایت دانلود (1,011.9k)