روابط عمومی وفضای مجازی

رسانه تصویری

دانشگاهیان گرانقدر می توانند آثار تولیدی روابط عمومی دانشگاه گیلان از بخش های مختلف دانشگاه را در قالب رسانه تصویری بر اساس محورهای تفکیکی زیر دریافت نمایند.

دانشکده معماری و هنر        بخش اول  –  بخش دوم

۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ در معاونت اداری، مالی مدیریت منابع انسانی دانشگاه گیلان(بخش اول)

۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ در معاونت اداری، مالی مدیریت منابع انسانی دانشگاه گیلان(بخش دوم)

۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ در معاونت دانشجویی دانشگاه گیلان(بخش اول)

۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ در معاونت دانشجویی دانشگاه گیلان(بخش دوم)

۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ در معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان(بخش اول)

۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ در معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان(بخش دوم)

۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان(بخش اول)

۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان(بخش دوم)

۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان(بخش اول)

۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان(بخش دوم)

تیزر گذشته و آینده – دانشگاه گیلان ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰

دانشگاه گیلان در گذر تاریخ

بهار در دانشگاه گیلان (قسمت اول)

بهار در دانشگاه گیلان (قسمت دوم)

بهار در دانشگاه گیلان (قسمت سوم)

گشتی در دانشکده ها و فضای دانشگاه – بخش اول

گشتی در دانشکده ها و فضای دانشگاه – بخش دوم

مراسم گرامیداشت پنجاهمین سال فعالیت آموزش عالی در استان گیلان

تیزر پنجاه سالگی آموزش عالی در استان گیلان

جشن ازدواج دانشجویی(زمستان ۱۳۹۶)

دانشگاه گیلان در لباس سپید برفی

هجدهمین جشنواره هفته پژوهش و فناوری استان گیلان

مراسم اختتامیه هفته پژوهش سال ۱۳۹۶ در استانداری

پیاده روی دانشگاهیان دانشگاه گیلان با شعار پیاده روی برای سلامت ( ۱ آذر ۱۳۹۶)