روابط عمومی وفضای مجازی

رادیو دانشگاه گیلان

اولین رادیوی دانشگاهی با رویکردی متفاوت توسط روابط عمومی دانشگاه گیلان راه اندازی شد.

دریافت برنامه ۳۰  (امتحاتات دانشجویی)  ۱۲ دی ۱۳۹۶ 

دریافت برنامه ۲۹ (امتحانات دانشجویی)  ۸ دی ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۲۸  (نقلیه)  ۵ دی  ۱۳۹۶

دریافت برنامه ۲۷  (نقلیه) ۱ دی ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۲۶  ۲۸ آذر ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۲۵ ۲۴ آذر ۱۳۹۶

دریافت برنامه ۲۴   ۲۱ آذر ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۲۳   ۱۷ آذر ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۲۲   ۱۴ آذر ۱۳۹۶

دریافت برنامه ۲۱   ۱۰ آذر ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۲۰  ۷ آذر  ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۱۹   ۳ آذر ۱۳۹۶

دریافت برنامه ۱۸  ۳۰ آبان ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۱۷   ۲۶ آبان ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۱۶   ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۶

دریافت برنامه ۱۵  ۱۹ آبان ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۱۴  ۱۶ آبان ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۱۳ ۱۲ آبان ۱۳۹۶

دریافت برنامه ۱۲  ۹ آبان ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۱۱  ۵ آبان ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۱۰  ۲ آبان ۱۳۹۶

دریافت برنامه نهم  ۲۸ مهر ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۸  ۲۵ مهر ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۷  ۲۱ مهر ۱۳۹۶

دریافت برنامه ۶  ۱۸ مهر ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۵  ۱۴ مهر ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۴  ۱۱ مهر ۱۳۹۶

دریافت برنامه ۳  ۷ مهر ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۲  ۴ مهر ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۱ ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

دریافت برنامه ۴۵   ۱۸ خرداد  ۱۳۹۷

دریافت برنامه ۴۴   ۱۱ خرداد  ۱۳۹۷

دریافت برنامه ۴۳    ۴ خرداد  ۱۳۹۷

دریافت برنامه ۴۲    ۲۸ خرداد  ۱۳۹۷

دریافت برنامه ۴۱    ۲۱ اردیبهشت  ۱۳۹۷

دریافت برنامه ۴۰    ۱۴ اردیبهشت  ۱۳۹۷

دریافت برنامه ۳۹    ۷ اردیبهشت  ۱۳۹۷

دریافت برنامه ۳۸    ۳۱ فروردین  ۱۳۹۷

دریافت برنامه ۳۷    ۲۴ فروردین  ۱۳۹۷

دریافت برنامه ۳۶    ۲۹ اسفند  ۱۳۹۶

دریافت برنامه ۳۵    ۲۵ اسفند  ۱۳۹۶

دریافت برنامه ۳۴    ۱۲ اسفند  ۱۳۹۶

دریافت برنامه ۳۳    ۱۲ اسفند  ۱۳۹۶

دریافت برنامه ۳۲    ۵ اسفند  ۱۳۹۶

دریافت برنامه ۳۱    ۲۷ بهمن  ۱۳۹۶