بستن
FA EN AR RU FR CHI

رادیو دانشگاه گیلان

اولین رادیوی دانشگاهی با رویکردی متفاوت توسط روابط عمومی دانشگاه گیلان راه اندازی شد.

دریافت برنامه ۳۰  (امتحاتات دانشجویی)  ۱۲ دی ۱۳۹۶ 

دریافت برنامه ۲۹ (امتحانات دانشجویی)  ۸ دی ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۲۸  (نقلیه)  ۵ دی  ۱۳۹۶

دریافت برنامه ۲۷  (نقلیه) ۱ دی ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۲۶  ۲۸ آذر ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۲۵ ۲۴ آذر ۱۳۹۶

دریافت برنامه ۲۴   ۲۱ آذر ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۲۳   ۱۷ آذر ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۲۲   ۱۴ آذر ۱۳۹۶

دریافت برنامه ۲۱   ۱۰ آذر ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۲۰  ۷ آذر  ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۱۹   ۳ آذر ۱۳۹۶

دریافت برنامه ۱۸  ۳۰ آبان ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۱۷   ۲۶ آبان ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۱۶   ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۶

دریافت برنامه ۱۵  ۱۹ آبان ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۱۴  ۱۶ آبان ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۱۳ ۱۲ آبان ۱۳۹۶

دریافت برنامه ۱۲  ۹ آبان ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۱۱  ۵ آبان ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۱۰  ۲ آبان ۱۳۹۶

دریافت برنامه نهم  ۲۸ مهر ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۸  ۲۵ مهر ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۷  ۲۱ مهر ۱۳۹۶

دریافت برنامه ۶  ۱۸ مهر ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۵  ۱۴ مهر ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۴  ۱۱ مهر ۱۳۹۶

دریافت برنامه ۳  ۷ مهر ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۲  ۴ مهر ۱۳۹۶  –  دریافت برنامه ۱ ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

دریافت برنامه ۴۵   ۱۸ خرداد  ۱۳۹۷

دریافت برنامه ۴۴   ۱۱ خرداد  ۱۳۹۷

دریافت برنامه ۴۳    ۴ خرداد  ۱۳۹۷

دریافت برنامه ۴۲    ۲۸ خرداد  ۱۳۹۷

دریافت برنامه ۴۱    ۲۱ اردیبهشت  ۱۳۹۷

دریافت برنامه ۴۰    ۱۴ اردیبهشت  ۱۳۹۷

دریافت برنامه ۳۹    ۷ اردیبهشت  ۱۳۹۷

دریافت برنامه ۳۸    ۳۱ فروردین  ۱۳۹۷

دریافت برنامه ۳۷    ۲۴ فروردین  ۱۳۹۷

دریافت برنامه ۳۶    ۲۹ اسفند  ۱۳۹۶

دریافت برنامه ۳۵    ۲۵ اسفند  ۱۳۹۶

دریافت برنامه ۳۴    ۱۲ اسفند  ۱۳۹۶

دریافت برنامه ۳۳    ۱۲ اسفند  ۱۳۹۶

دریافت برنامه ۳۲    ۵ اسفند  ۱۳۹۶

دریافت برنامه ۳۱    ۲۷ بهمن  ۱۳۹۶