تماس با حوزه ریاست و روابط عمومی

حوزه ریاست و روابط عمومی

نام خانوادگی 

پست سازمانی 

داخلی 

شماره مستقیم

شماره فکس

فرید نجفی

رئیس دانشگاه

2085

33690591

33690495

عبدالکاظم مجتبی زاده

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

2085

33690591

33690595

سعید رهسپار

رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی

2115

33690571

33690582

کاظم صرفه جو

مسئول دفتر رئیس دانشگاه

2085

33690591

33690595

 

کارشناس روابط عمومی

2095

33690571

33690582

صغری اخگری

کارشناس حوزه ریاست

2094

-

-

علی حق بیان

کارشناس مسئول سمعی و بصری

4125

33690560

 

رضا جوادی

کارشناس موزه

4125

33690560

 

آرش کریمی

کارپرداز

2175

   

رضا فلاحتی

متصدی امور دفتر تهران

 

02188957086

 

سیدمحمدجواد میرشفائی

کارشناس سمعی و بصری

4125

   

مدیریت حراست

نام خانوادگی

پست سازمانی

داخلی

شماره مستقیم

شماره فکس

حمیدرضا رستگارمنش

مدیر حراست

2084

33690594

33690585

معصومه نراقی

معاون مدیر

2093

33690567

 
 

رئیس اداره حفاظت اسناد، مدارک و فناوری اطلاعات

2093

   

جواد حقدوست

رئیس اداره انتظامات و حفاظت فیزیکی

6220

   
 

کارشناس

2092

   

مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات

نام خانوادگی 

پست سازمانی 

داخلی 

شماره مستقیم

شماره فکس

مهین سبحانی

سرپرست مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات

2121

33690757

33690757

سهند نجادی

کارشناس

2080

   

عامر قدیمی

کارشناس حقوقی

2087

   

هدیه فلاح حشکوائی

کارشناس اداره حقوقی و قراردادها

2086

   

مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

نام خانوادگی 

پست سازمانی 

داخلی 

شماره مستقیم

شماره فکس

محمد علی صالحی

مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

2063

33690871

33690871

عبدالرضا تحریری

معاون مدیر

2075

   

هانیه مقدسی

کارشناس

2063

33690871

 

مریم حسینی

کارشناس

2180

   
         

مدیریت همکاری های علمی بین المللی

نام خانوادگی 

پست سازمانی 

داخلی 

شماره مستقیم

شماره فکس

مهدی هدایتی شهیدانی

سرپرست همکاری های علمی و بین المللی

2078

33691067

 

اوجی

معاون مدیریت

2078

   

محمدرضا محمدی مظفر

سرپرست دانشجویان غیر ایرانی

2074

   

طیبه افتخاری

کارشناس مسئول

2088

   

فاطمه سلامت

کارشناس

2083

   

معصومه نیک کار

کارشناس

2073

   

الیاس احمدی

کارشناس

2078

   

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

نام خانوادگی 

پست سازمانی 

داخلی 

شماره مستقیم

شماره فکس

فرید فیضی

رئیس مرکز

2123

33690821

 

سیده مهین دلیرصفت

معاون مرکز

2009

   

آرش ساغری

کارشناس

2005

   

محمد رزاقی سیاهرودی

سامانه اتوماسیون اداری (ERP)

2123

   

مریم محسن خواه

سامانه اتوماسیون اداری (ERP)

2002

   

سید جلیل شبگو منصف

سامانه پست الکترونیک اعضای هیات علمی ودانشجویان

2012

   
 

 سامانه آموزش الکترونیکی

صفحه شخصی اعضای هیأت علمی

2015

33690179

 
 

 سامانه ترفیع

2101

   
 

 سامانه داده پردازی پژوهش

6144

   
 

 سامانه وضعیت تدریس

2161

   
 

سامانه پرداخت آنلاین

6262

   

اداره خیرین و مشارکت های مردمی و بنیاد خیرین

نام خانوادگی 

پست سازمانی 

داخلی 

شماره مستقیم

شماره فکس

محمدرضا پورقاسم

رئیس اداره

2072

33690475

 

بهمن شریف زاده

مدیرعامل بنیاد خیرین

2072

33690475

 

اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر

نام خانوادگی 

پست سازمانی 

داخلی 

شماره مستقیم

شماره فکس

حمدالله سیفی

رئیس اداره

2131

33690902

33690902

غنچه رضایی پور

کارشناس مسئول

2126

33690902

 
         

دبیرخانه جذب هیات علمی

نام خانوادگی 

پست سازمانی 

داخلی 

شماره مستقیم

 

مهدی هدایتی شهیدانی

دبیر هیات اجرایی جذب

2081

33690548

 

زهرا غفاری

کارشناس

2062

   

هسته گزینش

نام خانوادکی

پست سازمانی

داخلی

شماره مستقیم

شماره فکس

مجید تیره دست

مدیر هسته گزینش کارکنان

 

33335654

 

معصومه حق جو

کارشناس

 

33335654