بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با حوزه ریاست و روابط عمومی

حوزه ریاست و روابط عمومی
نام خانوادگی  پست سازمانی  داخلی  شماره مستقیم شماره فکس
فرید نجفی سرپرست دانشگاه 2085 33690591 33690595
عبدالکاظم مجتبی زاده مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی 2085 33690591 33690595
سعید رهسپار رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی 2115 33690571 33690582
مجید امیدی مسئول دفتر رئیس دانشگاه 2085 33690591 33690595
محمد یحیایی کارشناس روابط عمومی 2095 33690571 33690582
صغری اخگری کارشناس حوزه ریاست 2094 - -
علی حق بیان کارشناس مسئول روابط عمومی 4125 33690560  
رضا جوادی کارشناس موزه 4125 33690560  
فرهاد مزین کارپرداز 2175    
رضا فلاحتی متصدی امور دفتر تهران   02188957086  
         
مدیریت حراست
نام خانوادگی پست سازمانی داخلی شماره مستقیم شماره فکس
  مدیر حراست 2084 33690594 33690585
سیدکامیار کیایی معاون مدیر 2092 33690567  
معصومه نراقی کارشناس مسئول 2093    
اصغر کاظمی کارشناس 2098    
         
مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات  
نام خانوادگی  پست سازمانی  داخلی  شماره مستقیم شماره فکس
میثم فلاح سرپرست مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات 2080 33690757 33690757
شهریار مرادی بخش رئیس اداره امور حقوقی و قراردادها 2086    
عامر قدیمی کارشناس حقوقی 2087    
         
مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  
نام خانوادگی  پست سازمانی  داخلی  شماره مستقیم شماره فکس
سید اسماعیل حسینی اجدادنیاکی مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 2063 33690871 33690871
بهروز کریمیان معاون مدیر 2177    
منیره پورقاسمی کارشناس مسئول 2063 33690871  
سروش اسمعیل زاده کارشناس 2180    
مدیریت همکاری های علمی بین المللی  
نام خانوادگی  پست سازمانی  داخلی  شماره مستقیم شماره فکس
مهدی هدایتی شهیدانی سرپرست همکاری های علمی و بین المللی 2078 33691067  
مرضیه شمس یوسفی سرپرست دانشجویان غیر ایرانی 2074    
طیبه افتخاری کارشناس مسئول 2088    
جواد فامیل زوار جلالی کارشناس 2083    
معصومه نیک کار کارشناس 2073    
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
نام خانوادگی  پست سازمانی  داخلی  شماره مستقیم شماره فکس
فرشید مهردوست رئیس مرکز 2123 33690821  
سیده مهین دلیرصفت معاون مرکز 2009    
سیدجلیل شبگو منصف کارشناس مسئول نرم افزار 2016    
آرش ساغری کارشناس فناوری اطلاعات 2005    
اداره خیرین و مشارکت های مردمی  
نام خانوادگی  پست سازمانی  داخلی  شماره مستقیم شماره فکس
هادی قلیزاده رئیس اداره 2072 33690475  
اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر  
نام خانوادگی  پست سازمانی  داخلی  شماره مستقیم شماره فکس
حمدالله سیفی رئیس اداره 2131 33690902 33690902
محمدابراهیم رجب پور کارشناس مسئول 2124 33690902  
غنچه رضایی پور کارشناس 2126 33690902  
دبیرخانه جذب هیات علمی  
نام خانوادگی  پست سازمانی  داخلی  شماره مستقیم  
سید اسماعیل حسینی اجدادنیاکی دبیر هیات اجرایی جذب 2081 33690548  
زهرا غفاری کارشناس 2062    
هسته گزینش
نام خانوادکی پست سازمانی داخلی شماره مستقیم شماره فکس
جواد فامیل زوار جلالی مدیر هسته گزینش کارکنان   33335654  
اکبر حاجی محمدی کارشناس مسئول   33335654  
معصومه حق جو کارشناس   33335654