بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با حوزه ریاست و روابط عمومی

واحد

شخص

داخلی

مستقیم

فکس

رئیس دانشگاه

احمد رضی

2085

33690591

33690595

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

بابک توکلی

2085

33690571

33960582

رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی

سعید رهسپار

2115

33690571

33690582

مسئول دفتر رئیس دانشگاه

کاظم صرفه جو

2085

33690591

33690595

کارشناس روابط عمومی

محمد یحیایی

2095

33690571

33690582

کارشناس حوزه ریاست

صغری اخگری

2094

-

-

کارشناس مسئول روابط عمومی

علی حق بیان

4125

33690560

-

کارشناس موزه

رضا جوادی

-

-

-

کارپرداز

فرهاد مزین

2175

-

-

کارشناس مسئول تشریفات ناصر قربانعلی نضارپور 2175    

متصدی امور دفتر تهران

رضا فلاحتی

 

02188957086